Technologie


opakowania
termoformowane

Produkcja opakowań metodą termoformowania tworzyw sztucznych polega na termicznym i ciśnieniowym formowaniu z folii. Ze sztywnych folii, podgrzanych wstępnie do określonej temperatury, bliskiej temperatury mięknienia (charakterystycznej dla danego tworzywa), formowane są opakowania o określonych kształtach.

Nowoczesna i zarazem ekonomiczna technologia decyduje o popularności opakowań termoformowanych na żywność. Ich atutem jest możliwość realizowanej z dnia na dzień wysokonakładowej produkcji: 70, 100 czy nawet 500 tysięcy szt. Termiczne i ciśnieniowe formowanie opakowań spożywczych z folii pozwala tworzyć pojemniki, które są lekkie, trwałe i odporne, a do tego podlegają recyklingowi.

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 1173) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.

przejdź na stronę


opakowania
z wtrysku

Formowanie wtryskowe opakowań na żywność to cykliczny proces przetwórstwa tworzyw sztucznych w postaci granulatu. Technologia ta polega na wtryskiwaniu uplastycznionego tworzywa do formy, w której zastyga ono w tzw. wypraskę (kształtkę).

Produkcja opakowań spożywczych metodą wtrysku daje produkt najwyższej jakości, zarówno pod względem estetycznym oraz o świetnych właściwościach mechanicznych. Oferowana przez nas technologia szczególnie podkreśla charakter opakowań marek premium. Jest jednocześnie ekologiczna – opakowania nadają się do recyklingu.

 

przejdź na stronę


Etykiety IML in Mould Labelling

Dzięki technologii IML możliwe jest łączenie etykiety z opakowaniem w procesie produkcji opakowania, z wykorzystaniem tego samego tworzywa. IML pozwala pogodzić najwyższe oczekiwania co do estetyki, z trwałością opakowań, które są odporne m.in. na niskie temperatury, zabrudzenia i wilgoć. Dodatkowym argumentem na rzecz IML jest ekologia – opakowania wyprodukowane w tej technologii nadają się w całości do recyklingu.

Proces produkcji polega na podaniu do formy etykiety IML, gdzie po zamknięciu następuje wtrysk tworzywa, spajający etykietę z wypraską. Klient ma możliwość umieszczenia dowolnego projektu na wyznaczonej siatce. Zamawiamy etykiety IML, ale istnieje także możliwość dostarczenia etykiet przez klienta. Atutem technologii IML jest szybka zmiana asortymentu (zmiana wzoru), co pozwala elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby klienta.

Etykietowanie

Umożliwia błyskawiczną zmianę asortymentu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Pozwala w ten sposób na elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby klienta.

Jako producent opakowań plastikowych na żywność mamy możliwość etykietowania niektórych gotowych opakowań wytworzonych metodą termoformowania (pojemnik 140, 150 i 200 g + pokrywka). Dzięki temu każdy klient może dokonać zakupu opakowań z własnym projektem etykiety.

Istnieje możliwość etykietowania także samej pokrywki, bądź pokrywki i pojemnika (niewielką etykietą na spodzie).