Pokrywka PP owalna do kubka PP owalnego 135g

Pokrywka PP owalna do kubka PP owalnego 135g

Informacje ogólne

Opis
Owalna pokrywka z polipropylenu, wykonana metodą wtrysku, przeznaczona do bezpośredniego zamykania produktów w przemyśle spożywczym.
Pokrywka dopasowana do kubka PP owalnego 135g.
Przeznaczenie
Żywność uwodniona, kwaśna, tłusta.
Materiał
Granulat polipropylenowy, koncentrat barwiący.
Kształt
Owalny.
Kolor
Zgodny z zaakceptowanym przez klienta numerem pantone.
Zdobienie
Etykieta IML.

Informacje szczegółowe

Waga nominalna [g]
5,5 ± 5 %
Długość [mm]
129,8
Szerokość [mm]
85,4
Wysokość [mm]
9
Termin przydatności
Nieokreślony
(limitowany przez trwałość produktu spożywczego).
Kondycjonowanie
Temperatura otoczenia.

Informacje logistyczne

Ułożenie w kartonie
4 warstwy po 3 słupki w warstwie.
Ilość sztuk w słupku
95
Ilość słupków w kartonie
12
Ilość sztuk w kartonie
1140
Ilość kartonów na palecie
24
Ilość sztuk na palecie
27360
Opakowanie bezpośrednie
Worek polietylenowy, aseptyczny, przeznaczony do kontaktu z żywnością.
Opakowanie pośrednie
Karton klejony z tektury falistej, szczelnie zaklejony taśmą samoprzylepną z polipropylenu. Kartony ustawiane w pozycji stojącej na czystej, suchej, nieuszkodzonej palecie EUR EPAL z przekładką. Całość zabezpieczona folią stretch.
Wymiar kartonu [mm]
(długość x szerokość x wysokość)
445 x 390 x 363
Ilość warstw na palecie
4
Ilość kartonów w warstwie
6 kartonów (kartony ustawiane w pozycji stojącej).
Wymiar palety z towarem [mm]
(długość x szerokość x wysokość)
1200 x 800 x 1924
Waga palety brutto [kg]
191 ± 9 %
Oznakowanie opakowań zbiorczych
Na każdym kartonie etykieta z nazwą i ilością wyrobu, kodem wyrobu podanym przez producenta, nazwą i adresem producenta, datą produkcji, numerem partii, numerem operatora i brygadzisty.
Warunki magazynowania
Pomieszczenie magazynowe czyste, suche, bez obcych zapachów, wolne od gryzoni i insektów, bez bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych. Temperatura przechowywania od -40ºC do +40ºC. Wilgotność względna do 90%.

Informacje jakościowe

Wygląd
Bez uszkodzeń mechanicznych i ciał obcych, bez przebarwień i prześwitów. Pokrywki zgodne z podanymi wymiarami, bez wypaczeń, powierzchnia gładka.
Zapach
Charakterystyczny dla folii OPS (polistyrenu). Nie wydziela zapachu mogącego mieć wpływ na produkt.

Podstawa prawna

Dane wyszczególnione w specyfikacji są zgodne z aktualnymi aktami prawnymi zawartymi w Deklaracji Zgodności.
Pobierz specyfikację